Banaby.hu   »   Reklamációs feltételek

Reklamációs feltételek

Reklamációs feltételek

Ezen reklamációs feltételek a Polgárjogi törvénykönyv 89/2012 Sb. törvény, valamint a Személyes adatok védelméről szóló 634/1992 Sb. törvény értelmében került megfogalmazásra ( továbbá csak „Törvény”) és vonatkozik azon fogyóeszközökre (továbbá csak „Termék”), melyekre a Vásárló a Jótállási határidőn belül érvényesíti a jogait a károkért való felelősségből kifolyólag (továbbá csak „Reklamáció”).

Felhasználó minden személy, aki vállalkozásán kívül köt szerződést, vagy a vállalkozási területén kívül köt szerződést vagy más módon Üzleti kapcsolatba lép az értékesítővel.

Értékesítő: Babynabytek s.r.o. társaság, Bukovce 259, 739 85 Bukovec, azonosítószám: 294 41 102, adószám: CZ29441102, bejegyezve az Ostravai Kerületi bíróság Cégjegyzékében, bejegyzés: C 53377. A Babynabytek s.r.o. jogi személy, mely a szerződés megkötését és annak teljesítését a társaság üzleti és vállalati tevékenységén belül teszi. Ezen vállalat közvetlenül vagy más vállalkozókon keresztül szolgáltat a Vásárlóknak árut vagy szolgáltatást.

Az internetes üzlet ügyfele lehet Vásárló Felhasználó, vagy olyan Vásárló, aki a szerződés megkötését és annak teljesítését üzleti vagy más vállalkozói tevékenység keretén belül végzi.

A Termék hibái

Az Értékesítő felelősséggel tartozik a Felhasználó irányába, hogy a Termék az átvétel pillanatában nem sérült. Továbbá az Értékesítő felelősséggel tartozik a Felhasználó felé, hogy az átvételekor:

- a Termék azokkal a tulajdonságokkal bír, melyekben a felek megegyeztek, megegyezés hiányában pedig olyan tulajdonságokkal melyeket az Értékesítő vagy a gyártó leírt, vagy melyeket a Vásárló elvár a Termék természetéből és a Termék reklámjából származó ígéretekből kifolyólag,

- a Termék alkalmas azon célokra, melyeket az Értékesítő feltüntetett, vagy amelyekre az ilyen fajta Termék általában használandó,

- a Termék kivitelezése és minősége megfelel a megegyezett mintával, amennyiben ilyen megbeszélt minta készült,

a Termék mennyisége, mérete és súlya megfelel a megadottnak és

a Termék megfelel az érvényben lévő jogszabály előírásainak.

 

A Termék hibáiból kifolyó jogok

Amennyiben a Termék nem rendelkezik a fent említett tulajdonságokkal, a Felhasználónak jogában áll a Termék teljes cseréjét kérni egy hibátlan Termékre, amennyiben ez helyénvaló a kár természetéhez mérten. Ha csak a Termék alkatrésze sérült, úgy a Felhasználó kérheti az adott alkatrész cseréjét; amennyiben ez nem lehetséges, úgy elállhat az adásvételi szerződéstől.

Abban az esetben, ha ez a sérülés természetéhez képest aránytalan megoldás, és felesleges halasztás nélkül lehetséges a sérülés eltávolítása, a Felhasználónak joga van a sérülés, az Értékesítő általi ingyenes eltávolításához.

A Felhasználónak javítható hiba esetén is fennáll a joga a Termék teljes vagy egy adott alkatrészének cseréjére, amennyibe a hiba ismétlődően fennáll a Termék javítása után is, esetleg több hiba is jelentkezik, és ez semmisé teszi a Termék rendes használatát. Ebben az esetben a Felhasználó elállhat a szerződéstől.

Amennyiben a Felhasználó nem kíván elállni a szerződéstől, vagy nem gyakorolja jogát a Termék teljes cseréjére, a hibás alkatrész cseréjére vagy javításra, úgy kérvényezhet a sérülés mértékéhez arányos árkedvezményt is. A Felhasználónak abban az esetben is joga van arányos árkedvezményt kérelmezni, ha az Értékesítő nem képes a Terméket vagy annak alkatrészét kicserélni, megjavítani, valamint abban az esetben is, ha a Felhasználó nem tudja adott időben leegyezni a javítást, vagy a hiba eltávolítása különös gondot okoz a Felhasználónak.

A hibák eltávolítására vonatkozó jogokkal nem élhet a Felhasználó, amennyiben előre tudta, hogy a Termék hibás, vagy ha a Vásárló a hibát maga okozta.

Határidők

A Felhasználó jogosult élni a hibából eredő jogával, melyek a fogyóeszközökön keletkeznek az átvételtől számított 24 hónapban. Amennyiben ez a meghibásodás az átvételtől számított 6 hónapon belül jelentkezik, úgy tekintendő, hogy a hiba már a Termék átvételekor fennállt.

A Jótállás a Termék ügyfél általi átvételével kezd telni. A Falhasználó Vásárló számára ez 24 hónap, azonban ha a Vásárló, aki a szerződés megkötését és annak teljesítését üzleti vagy más vállalkozói tevékenység keretén belül végzi, ez a határidő csupán 12 hónap. A Jótállás meghosszabbodik azzal az idővel, mikor a Termék garanciális szervizben volt. A Termék cseréjének esetében a Jótállás újrakezdődik.

 

Egyéb

Az Értékesítő felelőssége nem vonatkozik a rendes használat által keletkezett elhasználódás, a károsodás okán, alacsonyabb áron kínált Termék, vagy olyan egyszer már visszaküldött Termék esetén, melyen a rendes használat, használat mértékével arányos látható jelei vannak vagy e tényből keletkeztek, melyek a Terméken voltak mikor a Vásárló azt átvette.

A Felhasználó kérésére az Értékesítő köteles kiállítani a hibaelhárításból származó kötelességeinek törvény által meghatározott mértékű írásos igazolását (garanciális levél). Amennyiben a Termék természete lehetővé teszi, garanciális levél helyett elegendő a Vásárlónak a vásárlást igazoló dokumentumot kiállítania (számla), amelynek tartalmaznia kell ugyan azon adatokat melyek a garanciális levélben szerepelnek. A garanciális levélnek tartalmaznia kell az Értékesítő teljes nevét vagy az üzleti vállalat nevét, azonosítószámát, székhelyét, amennyiben jogi személyről van szó, vagy a lakhelyét, amennyiben fizikai személyről van szó. Abban az esetben, ha a Jótállási határidő hosszabb, mint a törvényes megszabott határidő, úgy az Értékesítő szabja meg a Jótállás meghosszabbításának mértékét és feltételeit a garanciális levélben.

A Felhasználó jogosult elállni a szerződéstől minden, törvény által megszabott esetben. A szerződéstől való elállás az Értékesítővel szemben abban a pillanatban lép érvénybe, mikor az Értékesítő megkapja a Vásárló nyilatkozatát a szerződéstől való elállásról, amennyiben minden törvényes feltétel teljesül. A szerződéstől való elállás következtében a megkötött szerződés az érvénybelépésétől fogva semmisnek tekintendő és a szerződött felek kötelesek visszaszolgáltatni minden olyan javakat, melyekre a szerződésből kifolyólag vagy annak következtében tettek szert. Abban az esetben, ha a szerződés megsemmisítése a hibák eltávolításának jogából adódik, úgy a Vásárló köteles az Értékesítő által számára nyújtott javakat visszaszolgáltatni, de csak abban a mértékben, amely az adott esetben lehetséges.

 

Reklamáció végrehajtása

A Vásárló kitölti a www.banaby.hu weboldalon található Reklamációs formanyomtatványt (a Reklamáció mihamarabbi érvényesítése érdekében ezen változat használatát javasoljuk) vagy a Termék kíséretében elküldi a kitöltött és kinyomtatott Reklamációs formanyomtatványt az Értékesítő raktárának/ügyfélközpontjának erre a címére: Babynabyteks.r.o.,Bocanovice 116, Bocanovice 73991. Ezt követően kap az Értékesítőtől egy értesítést a Reklamáció fogadásáról a megadott e-mail címre, vagy felszólítást a hiányzó, a Reklamáció érvényesítéséhez elengedhetetlen, tételek pótlására. Amennyiben a sérülés olyan Termékre vonatkozik, melyet szükséges visszaküldeni a gyártónak, vagy a Vásárló nem elégszik meg a Termék alkatrészének hibátlan alkatrészre való cseréjével, az Értékesítő köteles az adott Terméket elküldeni a fentebb említett raktár/ügyfélközpont címére.

 Az Értékesítő továbbítja a Reklamációt a Terméket gyártó cégnek, a gyártó Reklamációt illető visszajelzése után az Értékesítő köteles értesíteni a Vásárlót a Reklamáció végrehajtásáról és a további eljárásról.

 A Reklamációt, beleértve a hibák esetleges elhárítását, haladéktalanul rendezni kell, legkésőbb 30 nappal a Reklamáció érvényesítésétől, amennyiben az Értékesítő és a Vásárló nem egyeznek meg másként. Ezen határidő leteltével a Vásárló jogai megfelelnek azon jogoknak, melyek a szerződés megszegéséből adódnak.

 A Reklamáció rendezésére kiszabott határidő szüneteltetésre kerül amennyiben az Értékesítőnek nem lett minden ehhez szükséges anyag (az áru egy része, egyéb anyagok stb.) kézbesítve. Az Értékesítő köteles ezen anyagokat a lehető legrövidebb időben kérelmezni a Vásárlótól. A Reklamáció rendezésére kiszabott időtartam ezen anyagok kézbesítéséig szüneteltetve van.

 Abban az esetben, ha a Terméket szükséges elküldeni az Értékesítőnek vagy a szervizközpontba a Vásárló köteles a saját érdekében úgy eljárni, hogy a Termék megfelelően és elegendő védelemmel legyen ellátva a csomagolásban, melyek megfelelnek a törékeny tárgyak szállítási feltételeinek, beleértve minden ehhez tartozó jelzést, szimbólumot és jelölést.

 A szervizközpont a Reklamáció rendes teljesítése után felszólítja a Vásárlót a Termék átvételére.

 A Jótállásra való igénye a vásárlónak megszűnik a Termék nem szakszerű összeszerelése vagy nem szakszerű használatba állítása esetén, úgyszintén a nem megfelelő használat esetén is, pl. a Termék olyan körülmények közti használata, amelyek nem felelnek meg a Termék dokumentációjában megadott paramétereknek.

 Amennyiben a Vásárlótszerviz technikus látogatja meg, úgy kötelező által a talált hibák és azok eltávolításának módjáról protokollt készíteni. Ilyen protokoll nélkül a szerviz technikus látogatása nem lesz figyelembe véve.

 A szerződéstől való elállés vagy kedvezmény leegyezése esetén a Vásárlónak a megfelelő összeg visszafizetésre kerül a Vásárló bankszámlájára való átutalássál, vagy készpénzben a vállalat székhelyének, pénztárából vagy az Értékesítő üzlethelyén.

 Közvetlenül a reklamált Termék átvétele után köteles a Vásárló ez a Terméket ellenőrizni, és amennyiben ezek a sérülések nyilvánvalóan a szállítás következtében jöttek létre, vagy a sérülések természete megakadályozza a szállítás során történő károsodás kizárását, úgy köteles a szállítóval Reklamációs protokollt kitölteni a szállító társaság részére.

 A vásárló köteles a szállítás során keletkezett kárt az átvétel utáni 3 napon belül jelenteni, és ezt vagy a szállítmányozónak vagy magának az Értékesítőnek tenni. A vásárló fotódokumentációt nyújt be a Termék, annak csomagolása és címkéi karosodásról az Értékesítőnek. Azon károkra, melyek a háromnapos határidő lejárta alatt nincsenek jelentve az értékesítő nem lesz tekintettel.

 

Záró rendelkezések

Ezen reklamációs feltételek 2014. május 14.-én lépnek érvénybe. A reklamációs feltételek változásának joga fenntartva.

Panasz Form itt