GYERMEKNAP > kedvezmény 8 % < Ünnepelj velünk!

Banaby.hu   »   Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A BANABYTEK S.R.O. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Banabytek s.r.o., és a Banaby által a www.banaby.cz weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő személy vagy szervezet jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.banaby.cz weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Banabytek által történik. Cégnév: Banabytek s.r.o., székhely Bukovec 259, 739 85 Bukovec, ID : 294 41 102 , Adószám : CZ29441102 , Cégjegyzékszám C 53377 , élén a Helyi Bírósággal Ostavá-ban.

Minden feltétel, ami a szerződésben szerepel, összhangba van hozva a Cseh Köztársaság jogrendszerével. Ha az ügyfél az egyik alku fél, akkor a feltételeket – amiket nem foglal magába az ÁSZF – a Törvény szabályozza 89/2012 függelék., a Polgári Törvénykönyv, valamint a 643/1992 függelék, törvény, A fogyasztói jogok védelmének törvénye. Ha az alku fél nem egy ügyfél, akkor a feltételeket tartalmazza ezen ÁSZF, a Polgári Törvénykönyv 89/2012 törvénye alapján.

II. FOGALMAK

Az eladó Banabytek s.r.o., székhely Bukovec 259 , 739 85 Bukovec, ID: 294 41 102, alábbi iktatószámon törzskönyvezett a cégjegyzékben: C 53377 , Ostavai Helyi Bíróság vezetősége által. A cég Banabytek az a legális szervezet, ami ha elfogad egy szerződést, akkor az üzleti tevékenysége részeként teljesíti a rá vonatkozó feltételeket. Ez egy olyan vállalkozás, mely kiszállítja a terméket vagy szolgáltatást nyújt közvetlenül az ügyfeleknek, vagy más vállalkozóknak.

Vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a www.banaby.cz Webáruházat vagy annak bármely szolgáltatását használja. A webáruház által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, a vevő magára nézve kötelezően fogadja el a jelen ÁSZF-et, valamit kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Banabytek s.r.o. a vevő személyes adatait a Banaby adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje.

Az ügyfél, aki nem valódi ügyfél, hanem kereskedő. Minden ilyen személyt annak tekintünk a szerződésben, akik kapcsolódnak ehhez az üzlethez, termeléshez, vagy hasonló tevékenységet folytatnak, vagy olyan személyek, akik egy másik vállalkozó kérésére cselekednek. A termékleírás vagy szolgáltatás leírása a www.banaby.cz weboldalon érhető el a vevők számára.

III. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Ha az ügyfél a fentebb leírt ügyfél, – és nem kereskedő – akkor a megállapodás-tervezet (az ajánlat) szerint a termékek elérhetőek a beszállító weblapján a www.banabytek.cz. A megállapodás az ügyfél által megrendelt termékkel érkezik, amit a beszállító küld. Az adatok megadását követően a regisztráció érvényesítésére a webáruház automatikusan küld egy tájékoztató e-mailt a vevőnek; a megrendelés az ebben történő hivatkozásra (linkre) való kattintással fejeződik be. A már meglévő szerződéseket (beleértve az árat) módosítani vagy törölni is lehet, de csak mindkét oldal megállapodása esetén, vagy egy jogos indok által.

A rendelés véglegesítését megelőzően a vevőnek módja van áttekinteni a bevitt adatokat. Az adatbeviteli hibák kijavítására ekkor van lehetőség. Bármely megrendelést, amelyik helytelen vagy valótlan adatot tartalmaz, a Banaby jogosult érvénytelennek nyilvánítani, és a megrendelést törölni. Az ügyfél úgy küldheti el a megrendelést, ha megnyomja a „küldés” gombot.

Abban az esetben, ha az ügyfél kereskedő, akkor a megállapodás-tervezet a termékről az eladónak lesz küldve, maga a megállapodás az eladó által küldött e-mailbe lesz csatolva. Abban az esetben, ha a vállalkozó rossz e-mail címet ad meg, az eladó telefonon értesíti és hitelesíti a megrendelést. Abban a pillanatban a megállapodás megtörténik.

A megállapodás megkötésével az ügyfél megerősíti, hogy elolvasta és megértette a szerződési feltételeket, beleértve a panasz eljárást is. Az ügyfélnek pontosan fel vannak tűntetve az Általános Szerződési Feltételek és a panasz eljárások mielőtt megrendelné a termékeket.

Természetesen a reklamációs eljárást felfüggeszthetik abban az esetben, ha az eladó nem kapja meg az összes ehhez szükséges dokumentumot (a termék darabjait, egyéb igazoló dokumentumok, stb.). Az eladó köteles tájékoztatni az ügyfelet a hiányzó dokumentumokról és felhívni a figyelmét arra, hogy elküldje őket. Az eljárást addig felfüggesztik, amíg a dokumentumok meg nem érkeznek az eladóhoz.

Az eladó elállhat a megrendelés teljesítésétől vagy annak egy részétől, mielőtt a szerződés megköttetik, ha mindkét fél megegyezik ebben, abban az esetben, ha a termék nem szerezhető be, vagy jelentős változás történik a termék árában. Abban az esetben, ha az ügyfél már kifizette a terméket, vagy annak egy részét, az eladó visszatéríti a pénzt és a szerződés nem jön létre.

Az ügyfél elolvasta és legjobb tudása szerint megértette a szerződési feltételeket.

Az ajándékokra nem vonatkoznak a vásárlói jogok. Ezek a termékek egy ajándékozási megállapodás részét képviselik, így egy külön törvény vonatkozik rájuk.

Előfordulhat némi eltérés az illusztrált kép és a kiszállított termék között, amik okai lehetnek technikai okok, képernyőbeállítások, fényviszonyok, fotózás, stb. A képek csak illusztrációk, a dekorációk nem képezik részét a terméknek, kivéve, ha külön meg van írva.

IV. A TERMÉK ÁTVÉTELE ÉS FIZETÉSE

Az ár és egyéb költségek a következő módon fizethetőek:

 • készpénzben
 • banki átutalással a következő bankszámlaszámra: 11600006-00000000-93466020 ( IBAN : HU38116000060000000093466020  SWIFT : GIBAHUHBXXX ) cseh koronában ( CZK ) (ezentúl csak az eladó számlájára)
 • csoportos beszedési megbízással a területeken és a webáruházon ( www.banaby.hu ) Visa, Visa Electron, V-Pay, MasterCard Electronic kártyák.

Letét vagy hasonló fizetség nem szükséges. Ez nem befolyásolja a termék előlegben való kifizetését. A terméket kiszállítás esetén készpénzben kell fizetni. Abban az esetben, ha kér számlát, a szerződéskötés utáni hét napon belül megkapja, vagy a számla kiállítási napon.

Banki utalás esetében, a vevőnek kötelessége feltűntetni a rendelési számot a fizetés módjával együtt. Ez a kötelezettség kizárólag a teljes fizetendő összegnek a Banaby bankszámláján történő jóváírást követően lesz teljesítve. Az eladó követelheti a teljes ár ó kifizetését a szállítás előtt. A §2119 törvényrendelet 89/2012 cikkelye alapján, a Polgári Törvénykönyv nem hatályos ebben az esetben. A kedvezmények nem összevonhatóak.

A megrendelést követő 24 órán belül még törölhető a megrendelés az info@banaby.cz e-mail címen, vagy telefonon. A csomagfeladás előtt is lehetősége van a vevőnek visszamondani a megrendelést. A csomag feladását követően, a vevőnek kötelessége kifizetni a termék árát és a szállítási díjat, ahogy ez a megrendelésben fel van tűntetve. A számlát a cég pénzügyi osztálya állítja ki, és küldi ki a vevő feltűntetett számlázási címére. Amennyiben a szokás vagy a jog megköveteli, az eladó köteles a megrendelt termék vásárlási szerződése alapján kiállítani a számlát.

Az eladó fizet ÁFA-t. Az eladó kiállítja a számlát az ügyfél számára, miután megtörténik a kifizetés, és elküldi a vevő e-mail címére.

V. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

Az eladó egészen addig birtokolja a terméket, amíg a termék teljes árát ki nem fizetik. A sérülés kockázata a vásárlót terheli, miután a terméket leszállították. A kár nem befolyásolja a vásárló fizetési kötelességét, kivéve, ha a sérülést az eladó okozta, kötelezettsége megszegése végett.

VI. SZÁLLÍTÁS

Ha az eladó a megrendelésben megjelölt címre kiszállítja a terméket, akkor a vevő köteles a csomagot átvenni. Onnantól kezdve, amikor a vevő, vagy egy felhatalmazott személy átvette a terméket, kiszállítottnak tekintjük.

Amennyiben mindkét fél megegyezett, az eladó biztosítja a termék szállítását a vevő által feltűntetett címre. Abban az esetben, ha a kézbesítési cím nem közelíthető meg (járhatatlan út, megközelíthetetlen helyszín, stb.) a vevőnek fel kell hívnia a figyelmet erre. Amennyiben az ügyfél nem teljesíti ezt a kötelezettségét, meg kell fizetni a szállítási komplikációkat.

A vevőnek kötelessége megvizsgálni a terméket, és ha van kár, ami szállítás közben keletkezett, vagy ha nem fogadja el, hogy a kár szállítás közben történt, köteles kitöltenie a szállítmányozási panaszlevelet. Amennyiben a leszállított termék nem felel meg a megrendelt terméknek, az ügyfélnek jogában áll nem átvenni a terméket. Ha a termék eredeti csomagolásában van leszállítva, akkor a kibontás utáni pillanatban köteles ellenőrizni a terméket.

Abban az esetben, ha az ügyfél külön kérése alapján történik a kiszállítás, az ügyfelet terheli a kockázat és a szállítással járó költségek. A szállítás egyéb jogait és kötelezettségeit a forgalmazó által kiállított szállítási feltételekben van feltűntetve, amennyiben ez kérdéses lenne. mindkét fél számára

A banaby.hu webáruházban leadott megrendelések kizárólag Magyarország területén lesznek kiszállítva.

VII. JOGOK HIBÁS TELJESÍTÉS ESETÉN

Az egyezmény érdekeltjeinek jogai és kötelezettségei hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyv 89/2012 törvényi száma alapján a §1914-1925., §2009-2117, és §2161-2174 szerint kell eljárniuk. Az eladónak kötelessége a terméket hiba nélkül elküldenie a vevőnek. Az eladó a vásárlónak felelős az átadás pillanatában:

 • A tárgyalásban foglalt termékjellemzők, ha ez az egyeztetés hiányzik, akkor azon jellemzők, amiket az eladó vagy gyártó meghatároz, vagy amire az ügyfél számít, a promóciós termékek:
 • A termék alkalmas arra a célra, melyet az eladó feltűntetett, vagy arra a célra, mely a hasonló termékek általában használhatók.
 • A termékminta minősége, vagy a mintadarab minősége megfelel a kölcsönösen megállapított tulajdonságoknak – amennyiben voltak termékminták, vagy mintadarabok.
 • Az összeg, méret és súly megfelelő.
 • A termékek megfelelnek a Cseh Jogi Rendszer követeléseinek.

Ha a termék nem felel meg a jellemzőknek, a vásárlónak joga van újraszállítást kérni (bármilyen hiba nélkül), amennyiben a hiba természete megfelelő. Ha a sérülés mértéke csekély, és csak a termék egy részéhez kapcsolódik, a vásárló a cserét csak arra a részre kérheti. Ha ez nem lehetséges, az ügyfél visszavonhatja a megállapodást. Ha ez aránytalan, főként olyan kár esetén, amely azonnal helyrehozható, a vásárló igényelhet ingyenes javítást az adott sérülésre. A vásárlónak joga van újraszállítást kérnie, ha a sérülés megjavítható, azonban az azonos hibának ismételt előfordulása áll fenn, vagy több sérülés jelentkezik, a vásárlónak jogában kihátrálnia a megegyezésből.

Amennyiben az ügyfél nem hátrál ki, vagy nem érvényesíti jogait az újraszállításhoz (bármilyen hiba nélkül), a termék részéért vagy javításáért cserébe arányos kedvezményt kérhet. A vásárlónak ebben az esetben ugyanaz a joga lép érvénybe, amikor az eladó nem szállít egy új, hibátlan terméket, az eladó nem tudja cserélni a termék részét, vagy javítani, vagy ha az eladó nem tesz eleget az ígért szolgáltatásának belátható időn belül, vagy ezen megállapodás jelentős gondot okozna az ügyfél számára.

Az eladó meg fogja erősíteni, hogy megkapta a vevő igényét, vagy meg fogja kérni a vásárlót a hiányzó információk pótlására. A kérelem folyamatának ideje 30 nap a kérvény megérkezésétől számítva.

Ezen jog nem hatályos, amennyiben a vásárló először magára vállalja a sérülést, vagy a kárt ő maga okozta. A garancia folyamata 24 hónap az átvállalástól számítva. Ha a sérülés az átvállalástól számított 6 hónapon belül keletkezik, úgy véljük, hogy a kár már szállításkor is jelen lehetett. Az eladó egy visszaigénylő levél formájában biztosítja a vásárlónak, hogy a vevő élhessen kárigényével. A panaszeljárás módosítja az eladóval kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

VIII. A VÁSÁRLÓ JOGAI AMEGÁLLAPODÁSBÓL VALÓ KIHÁTRÁLÁSÁNÁL

Amennyiben a vásárlási megállapodás az e-bolton keresztül történt, a vásárló a termék átvételétől számított 14 napon belül jogosult kihátrálni a megegyezésből, indoklás nélkül. Ha a rendelésben több termék szerepel, ezen feltételek az utolsó szállítástól érvényesek. A kihátrálás elküldése az eladónak a fent említett időkereten belül kell megtörténnie. Ebben az esetben a vevőnek kötelessége írásban tájékoztatni az eladót a döntéséről, melyben kijelenti, hogy kihátrál a megállapodásból.

A kihátrálás során a vevő köteles feltűntetni a rendelési számot, a vásárlás napját és a bankszámlaszámát. A vevő által biztosított nyomtatványt is ki lehet tölteni, mely az Általános Szerződési Feltételek-nél lelhető fel, és azt küldeni el a:
1. postai címre: Babynabytek sro, 116 Bocanovice, 739 91 Bocanovice
2. az e-mail címre: info@banaby.cz

Ha a vásárló a fent említett módon kihátrál a szerződésből, az eladó visszatéríti az összeget, leszámítva a szállítás kiegészítő összegét, mely eredménye annak, ha a vásárló más szállítási formát kíván igénybe venni a normál szállítás helyett – melyet az eladó ajánl. Ezen visszatérítés azzal a fizetési formával lesz azonos, melyet a vásárló használt, hacsak a vásárló nem igényeli másként. Az eladó abban az esetben térítheti vissza az eladó pénzét más módon, ha a vásárló vállalja, és nem jár további költségekkel az ügyfél számára.

Ha a vásárló úgy dönt, kihátrál a megállapodásból, az eladó csak abban az esetben kezdheti meg a visszatérítést, ha visszakapta a terméket, vagy a vásárló bizonyítja, visszaküldte az eladónak a terméket. Ennek 14 napon belül kell megtörténnie. Amennyiben a vásárló úgy dönt, hogy kilép a megállapodásból, kötelessége visszajuttatni a terméket és tartozékait az eladónak 14 napon belül. Ha ezt nem tudja megtenni (pl.: a termék elégett időközben, stb.), a vásárlónak kötelessége megtérítenie a termék azon részét, melyet nem lehet visszaküldeni.

Ha a termék csak részben kerül visszaküldésre, az eladó érvényesítheti jogait a károk visszatérítésére és csökkentheti a visszatérítés összegét. Az eladónak kötelessége bizonyítania ezt a kárt. Ebben az esetben az eladó alacsonyabb árral számol visszatérítésnél. Az eladó további valós költségeket is számolhat fel visszafizetés kapcsán.

A folyamat 14 napon (nem munkanapon) belül veszi kezdetét, az átvállalás és a kihátrálás legkésőbb e folyamat napjáig kell az eladónak szállítani. A vevő elveszti jogait a Polgári Törvénykönyv §1837 szerint, ha a szerződésben:

 • szembekerül a szolgáltatások általbiztosított előzetes jóváhagyásával még a kihátrálási folyamat előtt és az eladó erről a korlátozásról tájékoztatta a vásárlót.
 • a termék kézbesítése után, vagy szolgáltatás biztosítása után, ha az árak, melyek a pénzügyi piachoz kötöttek függetlenül a forgalmazó akaratától, az árak a folyamat közben változhatnak.
 • a módosított vagy vevő kérésére előállított termék szállításakor,az eladó fenntartja a jogot az esetleges színmódosításokra.
 • a fogyasztó által kért javított vagy karbantartott termékek esetén más részek javításának vagy szállításának kérése nem lehetséges a folyamat alatt.
 • a forgalmazó a szállított termékeket légmentesen csomagolja és azt a fogyasztó bontja ki.

A vásárlónak jogában áll törölnie a rendelését, amennyiben a rendelt termék „Jelenleg nem elérhető”, ha azt nem gyártják többet vagy nem lehet a terméket más termékre cserélni, vagy jelentős különbség lép fel és a vásárló nem fogadja el az erre vonatkozó megállapodást. A forgalmazó erről azonnal tájékoztatja a vevőt. Ha a vásárló már kifizette a terméket, vagy annak részét, az összeget a forgalmazó visszatéríti.

IX. ADATBIZTONSÁG

A fogyasztókról szóló információk a Cseh Köztársaság jogai alapján, különsöképp a 101/2000-es függelékben foglaltakra, a személyes adatok jogok szerint kerül megőrzésre. A vevő egyetért azzal, hogy az adatai begyűjtésre és felhasználásra kerülnek a forgalmazó adatbázisában, míg az ellenkezőjéről írásban nem tájékoztatja a forgalmazót. A vevőnek joga van az adatok elérésére, javítására, beleértve más legális jogainak érvényesítését az adatok kapcsán. Személyes adatok eltávolíthatók az adatbázisból, amennyiben a vevő úgy kívánja. A személyes adatok védve vannak visszaélés ellen.

A forgalmaz nem adja tovább az adatokat harmadik fél számára, a szállítók kivételével, akik csak a szükséges információkról értesülnek. A szerződések, megállapodások az eladó archívumában, elektronikus formában vannak jelen, és csak a forgalmazó számára elérhetőek.

Az eladó, amennyiben a vevő beleegyezik, „cookiek” felhasználásával üzemelteti oldalát, így biztosítva a vállalat szolgáltatásainak információihoz való könnyebb hozzáférést a 95/46ES szabályozás szerint, mely a „Cookiek és hasonló alkalmazások” céljáról szól és a vevő tisztában van az információkkal, amik az általuk használt kimeneti-eszközön tároltak. A fogyasztónak joga van visszautasítani a „cookiek” és hasonló alkalmazások használatát a kimeneti-eszközeiken, azáltal, hogy anonim módot választanak.

X. KÖLTSÉGEK TÁVOLI KOMMUNIKÁCIÓS ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁÉRT

A szerződés megkötésekor a vevő egyetért a távoli kommunikációs alkalmazások használatával. Ezen alkalmazások (pl.:Interne kapcsolat, telefonhívások, stb.) használatakor a vevő fizeti a költségeket, kiadásokat.

XI. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Polgári törvénykönyv 89/2012-es szabályozása, e betű, 1 paragrafus, §1816 értelmében nincsenek morális kódok a forgalmazó és fogyasztó kapcsolatát illetően. A panaszok feldolgozása az info@banaby.cz e-mail címen vagy a +42 555 440 413 telefonszámon történik. Bármely panasz esetén a forgalmazó a vevőt a rendeléskor megadott e-mail címen vagy telefonszámon fogja értesíteni.

A forgalmazó a kereskedelmi kivonat alapján árulja termékeit. A meghatározott Kereskedelmi Hivatal ellenőrzi a forgalmazó tevékenységeit a hivatkozott feltételek szerint. Az adatok felhasználását a Személyes Adatok Védelmének Hivatala ellenőrzi. A Cseh Kereskedelmi Vizsgálat (ČOI) a fogyasztók védelmét az ide tartozó törvény 634/1992 szerint ellenőrzi.

A fogyasztó vállalja a körülmények okozta változások kockázatát a Ptk.,89/2012 2-es törvénycikk §1765 által.

XII. VÉGSŐ MEGÁLLAPODÁSOK

Ezen Általános Szerződési Feltételek, ami a forgalmazó weboldalán olvasható, a szerződés megkötésének napjától érvényes. A vevő rendeléseit a forgalmazó archiválja a saját felhasználására, teljesítés céljából és további magától értetődő okokból elérhető az eladó számára. A szerződés megköthető cseh vagy más nyelven, amennyiben az nem hat a megkötésre.

A vásárló a vásárlással beleegyezik abba, hogy hírleveleket kapjon. Ezen ÁSZF lehetővé teszi a fogyasztó számára annak archiválását és újrahasznosítását. A vásárlás pillanatában megkötött szerződéssel a vevő elfogadja az ÁSZF pontjait melyek a rendelés leadásakor lépnek érvénybe, beleértve a rendelt termék árát is, hacsak másként nincsen kijelentve. Ha külföldi (idegen) elem található a megkötött megállapodásban, mindkét félnek a Cseh Köztársaság jogai szerint kell eljárnia. Ez nem vonatkozik a fogyasztó jogaira, melyek a hasonlóan kötött szolgáltatásokra vonatkoznak.

Ha az ÁSZF-ben bármi érvénytelen, nem hatályban lévő állítás van, akkor az eredeti állításhoz legközelebb álló kijelentés veszi át a helyét. Az érvénytelen, vagy nem hatályban lévő állítás nem hat a többi állítás érvényességére. Minden változást az ÁSZF-ben írásba kell foglalni. A szerződésből való kihátrálás formája az ÁSZF-ben található. A forgalmazónak jogában áll módosítani az ÁSZF-et. Ezen változtatások nem hatnak a rendelésekre, melyek a változások előtt léptek érvénybe.

Minden változás az ÁSZF-ben az onine publikálástól számítva lép érvénybe.

Az alábbi címeken lehet felvenni a kapcsolatot a forgalmazóval:
1. Raktár/Telek: Babynabytek s.r.o., 116 Bocanovice, Bocanovice 73991
2. Célg telephelye: Babynabytek s.r.o., 259 Bukovec, 739 85 Bukovec

Kiadva 2015.08.31-én.

 

Panaszeljárás itt